logoDeğerlerimiz

Kurumumuzda;

Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak,

Kurum kültürünü benimsemek ve yaşatmak,

Bilimin ışığında gelişime ve değişime açık olmak,

Yabancı dil eğitimini, “Avrupa Ortak Dil Kriterleri”ne uygun düzeyde gerçekleştirmek,

Akademik, sosyo-kültürel ve kişisel gelişimi önemsemek ve desteklemek,

Teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

Yaratıcı ve özgür düşünceyi desteklemek,

İletişimde saygı, güven ve hoşgörüyü temel almak,

“Ben” değil “Biz” bilincini özümsemek,

Sorunun bir parçası olmak yerine çözümün bir parçası olmak,

Toplumsal konulara duyarlı olmak,

Doğayı koruma ve yaşatma bilincine sahip olmak

esastır.